آگهی
آگهی
صفحه اصلی آمـوزش آموزش مديران و مربيان مراکز سپهر
کارگاههای آموزشی برای مديران و مربيان مراكز سپهر
زلزله تأسف بار بم نه تنها يك شهر را ويران كرد و نه تنها دهها هزار نفر زير آوار مدفون و هزاران نفر مجروح و مصدوم شدند كه حتي آنان كه از اين حادثه جان سالم بدر بردند به لحاظ روحي و رواني آنچنان آسيب ديدند كه براي باز پروري و توانمند سازي آنان ساليان دراز زمان نياز مي باشد. بنیاد خیریه سپهر ميبايست در شهري ويران شده خدمت رساني خود را آغاز ميكرد و تصميم برآن بود كه كليه كاركنان بنياد از اهالي شهرستان بم انتخاب شوند، بنا بر اين آموزش، باز پروري و توانمند سازي مستمر كاركنان و مددجويان بعنوان يكي از برنامه هاي محوري بنياد در بم تعيين و به اجراء گذاشته شد. اين برنامه كه همچنان ادامه دارد و ادامه خواهد يافت نتايج بسيار مثبتي به همراه داشته است. در آغاز بهره برداري از مراكز بنیاد خیریه سپهر، در شهريور ماه 1384 از طريق انتشار آگهي در شهرستان بم از افراد علاقمند به همكاري با بنياد بعنوان مديران و مربيان مراكز دعوت بعمل آمد. بعد از اعلام عمومي ، تعداد 252 نفرخانم و 126 نفر مرد جمعاً 378 نفر براي همكاري با بنياد ثبت نام نمودند .
alt  alt

 پس از انجام آزمايشهاي خون و ادرار ، آزمون MMPI و مصاحبه روانشناسي و تخصصي از بين 378 نفر تعداد 33 نفر براي شركت در كارگاه‌هاي آموزشي قبل از شروع كار انتخاب شدند. براي اين افراد شش كارگاه آموزشي با موضوعات زير برگزار گرديد:
1- مباني و مراحل رشد
2- بهداشت و تغذيه
3- مهارت هاي زندگي ، خودشناسي، شناخت عواطف و كنترل آن ، برقراري ارتباط با همكاران و كودكان
4- پيشگيري از كودك آزاري
5- مهارتهاي فرزند پروري ، شناسائي اولويت و منافع كودك، اخلاق فرزند پروري
6- فعاليتهاي خانگي براي كودكان توسط مادر يار، از قبيل انواع بازي ها، كارهاي هنري (نقاشي ، كاردستي) ، قصه گوئي، كتابخواني، شعر خواني

7- آشنایی با دستورالعملهای سازمان بهزیستی

8- نحوه رفتار با سالمندان

با توجه به نتايج حاصل از برگزاري كارگاه هاي آموزشي و آزمونهاي بعمل آمده از شركت كنندگان در اين كارگاه ها ، جايگاه و شغل هريك از همكاران بعنوان ، مدير ، مربي ، مراقب، روانشناس، مددكار و ... در مراكز  تعيين گرديد. بديهي بود كه آموزشهاي فشرده قبل از بهره برداري نميتوانست همكاران بنياد را در اداره مراكز و نحوة مواجه با توان خواهان مستقر در اين مراكز به گونه اي كه هدف بنياد خيريه سپهر بود، مجهز نمايد. به همين لحاظ برگزاري كارگاه هاي آموزشي در حين خدمت اجتناب ناپذير بود. با عنايت به اين ضرورت كارگاه هاي آموزشي دوره ای  براي تمام مديران ،‌مربيان ، مددكاران، مراقبين و روانشناسان مراکز برنامه ريزي شد كه بطور مستمر برگزار می شود كه از زمان آغاز فعاليت مراكز مذكور تا تاريخ تهيه اين گزارش كارگاه هاي آموزشي  برای مدیران و مربیان مراکز نگهداری فرزندان سپهر و مراقبین سالمندان با موضوعات زير برگزار شده است.

فهرست کارگاه های آموزشی برگزار شده برای مدیران و مربیان مراکزسپهر

ردیف موضوع
1. آشنا سازي مديران و مربيان با نحوه تنظيم پرونده هاي شخصيتي ، دفتر وقعات روزانه ، ثبت گزارش هاي مددكاري و روانشناسي
2. آشنايي با حقوق كودكان (پيمان نامه حقوق كودك )
3. فرايند تربيت و چگونگي تحقق آن در مراكز شبه خانواده
4. بررسي مشكلات عمومي مراكز و فرزندان سپهر، نحوه آموزش و پرورش فرزندان، نحوه ارتباط مربيان با يكديگر و با فرزندان
5. آشنايي با روشهاي كاربرد علوم روانشناسي و مددكاري در مراكز شبه خانواده
6. آشنائي با آزمون هاي روانشناسي و هوشبهر (ريون-MMPI – IQ – آيزينگ نوجوان) و آشنايي با كيتهاي تشخيص اعتياد و بازديد از كانون اصلاح و تربيت در تهران و آشنايي با عوارض و نشانه هاي بيماري هاي پرخطر (ايدز و هپاتيت )
7. آشنائي با شیوه تشکیل کارگاههای آموزشی مهارتهای زندگی اجتماعی
8. آشنائي با اصول و مباني مشكل يابي و نياز سنجي به روش مشاركتي با استفاده از شيوه طوفان فكري و بارش مغزي
9. آشنائي با شيوه‌هاي تربيتي و روشهاي كاربردي رفتار مربيان با كودكان و نوجوانان در مراكز شبه خانواده
10. آشنايي با دارو هاي روانگردان و شيوه هاي پيشگيري از گرايش به مصرف
11. آموزش كاربردي مباني ارتباط انساني - مهارت ارتباطي
12. انجام مصاحبه تشخيصي – اجراي آزمون هاي ريون و آيزينگ و ارائه نيمرخ رواني براي كلية فرزندان و آموزش عملي مصاحبه تشخيصي به روانشناسان مراكز شبه خانواده
13. آموزش مهارتهاي زندگي با موضوع اعتماد به نفس ، عزت نفس ، خود پنداره خلاقيت، رفتار جرأت مندانه
14. آموزش چگونگي تنظيم گزارشهاي كمي و كيفي و توصيفي
15. آموزش روش تحقيق درعلوم اجتماعي با تأكيد بر علوم تربيتي و نحوة تهيه طرح تحقيقاتي و ارائه آن
16. آموزش نحوة مواجهه با مشكلات رفتاري درمراكز شبه خانواده و ارائه راه كارهاي مناسب
17. آشنائي با مباني روانشناسي و كاربرد آن در مراكز، نشانه شناسي رفتار و نحوة‌ثبت و ارائه آن به روانپزشك و روانشناس
18. آموزش مهارت هاي زندگي اجتماعي با موضوع نياز و احساس بيان
19. آشنايي با نحوة آموزش از طریق نقاشي هاي خلاق، قصه گويي، شعر و داستان خواني و بازي با كودكان
20. آموزش تغذيه سالم و نياز جسمي فرزندان
21. آموزش كمكهاي اوليه و راه هاي پيشگيري و مقابله با حوادث و سوانح
22. بررسي مشكلات جنسي فرزندان مراكز شبه خانواده و عوارض دوران بلوغ و مواجهه با آن
23. آموزش مهارتهای زندگی با موضوع خلاقیت و نوآوری به شیوه مشارکتی
24. روش تحقیق درعلوم اجتماعی و ارائه کارپژوهشی
25. بیان مباحث عقیدتی ، آشنایی با اصول و احکام دین ، تاریخ و هدف انبیاء
26. آموزش مهارتهای زندگی اجتماعی با موضوع تصمیم گیری، راه زندگی ، رفتار ، شناخت ابعاد وجودی انسان، مراحل رشد
27. آشنایی با اصول و مبانی برنامه ریزی اوقات فراغت فرزندان، روش تدوین برنامه چشم انداز
28. آشنایی با شیوه های کارگروهی و مدیریت مشارکتی. هم زمان با برگزاری اردوی زیارتی – سیاحتی مشهد مقدس
29. آموزش مقدماتی استفاده از نرم افزار ها و خدمات الکترونیکی
30. آموزش کار گروهی در مراقبت شبانه روزی مراکز شبه خانواده
31. مشکل یابی و نیاز سنجی مراکز شبه خانواده
32.

ضرورت توجه به پیشینه زندگی سالمندان و نحوه رفتار با سالمندان پرخاشگر، افسرده و آرام

33. نحوه مراقبت صحیح و تغذیه مناسب سالمندان
34.

آشنایی با شیوه های ارزیابی وضعیت سالمندان

35. آشنایی با دستور العمل های سازمان بهزیستی در ارتباط با حوزه سالمندان و روشهای پذیرش ، ترخیص و تشکیل پرونده
36. خلاقیت و نحوه شعرخوانی و داستان خوانی
37. شیوه های کتاب خوانی بصورت علمی - شناخت احساسات و نحوه برخورد با آنها
38. مطالعه در خانواده ، ذکر داستان های کوتاه
39. اصول زیستن پویا
40. علت عدم موفقیت کودکان
41. تفکر خلاق و خلاقیت در کودکان
42. قوانین رفتار با کودک ، قوانین تربیتی، قوانین روزمره، قوانین ایجاد نظم، قوانین شخصیت ، قواینن بحران
43. قاطعیت
44. با من بخوان
45. چرا تنبیه
46. راهکارهای اصلاح شیوه های تربیتی
47. لولوپی ( مفاهیم ریاضی)
48. فارسی آموز به شیوه جدید
49. کتابخوانی برای گروه سنی 4 تا 8 سال
50. روش های مشاوره
51. چگونه ناتوانی های مختلف یادگیری را برطرف کنیم، آموزش لولوپی ، آموزش رفتار با کودک و آموزش شعرخوانی
52. رفتار صحیح با کودک ، آموزش ارتقا خواندن و نوشتن کودکان ، آموزش بلندخوانی
53. آموزش کتابخوانی و قصه گویی
54. خلاصه نویسی
55. فوریتهای پزشکی
56. رضایتمندی شغلی و تاثیر آن بر فرآیند کار و فعالیت
57. انواع بیماریهای پوستی و راههای پیگیری و مراقبت از آن
58.

سالمندان و مراقبت از آنها

59. تغذیه دوران سالمندی
60. اضطراب و افسردگی در دوران سالمندی
61. مراقبتهای دوران سالمندی
62. مشاوره هپاتیت
63. تغذیه و ارزش مواد غذایی
64. مراقبتهای دوران سالمندی و افسردگی و استرس در دوران سالمندی
65. تکریم و بهداشت سالمندی
66. روحیه شاد و تمدد اعصاب ( Relaxation)
67. پاپ اسمیر بانوان
68. نحوه خلاصه نویسی کتب مطالعه شده
69. پرخاشگری و ارائه راهکاربرای افزایش جرات  در فرزندان
70. اهمال کاری واصول و قواعد رفتاری فرزندان
71. افزایش رفتارهای مطلوب
72. ارتباط موثر با کودک ازجمله استفاده از تکنیک های مختلف جهت بهترشدن رابطه، راهکارههایی برای کنترل خشم کودکان
73. ارتباط موثر با کودک ازجمله ارتباط کلامی درست مربیان با کودکان ، انجام بازی و خواندن شعر و داستان ها ی متنوع  وتمرینات آموزشی
74. تاب آوری
75. روش های پیشگیری از رفتارهای نا بهنجار فرزندان
76. تربیت جنسی فرزندان
77. آشنایی با فرزندان دیرآموز :راهکارها و راهبردهای آموزش و پرورش آنها
78. آموزش و بهبود ارتباطات میان فردی در بین پرسنل شبه خانواده
79. مدیریت زمان
80. توانمند سازی سالمندان و اختلالات آنها (افسردگی و اختلالات خواب)
81. آلزایمر
82. تعریف و تقویت هوش هیجانی

 

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۲۵
 
آگهی
آگهی
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterامروز342
mod_vvisit_counterدیروز408
mod_vvisit_counterاین هفته342
mod_vvisit_counterهفته قبل2410
mod_vvisit_counterاین ماه7045
mod_vvisit_counterماه گذشته10648
mod_vvisit_counterآمار کل113335